Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ternstroemia japonica (Thunb.) Thunb. var. denticulata Pierre, forma hermaphrodita Gagnep.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giang núi; Huỳnh nương; Hậu bì hương; Giang núi răng; Giang núi lưỡng
Tên khác: Cleyera japonica Thunb;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Ternstroemia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2021