Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland, 1951 (TĐCT: 371).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chặc chìu châu Á; Dây chiều châu Á
Tên khác: Segniera asiatica Lour. 1790. Tetra sarmentosa (L.) Vahl ssp. asiatica (Lour.) Hoogland apud Phamh. 1991 (CCVN, 1: 505). Actaea aspera Lour. 1790.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Tetracera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020