Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tetracera indica (Houtt.) Merr. 1917 (CCVN, 1: 504).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chặc chìu Ấn; Dây chiều ấn độ
Tên khác: Assa indica [Christm. & Panz.] in Houtt. 1775. Tetracera assa DC. 1824 (FGI, 1: 14; SFGI: 18).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Tetracera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020