Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tetracera scandens (L.) Merr. 1917 (CCVN, 1: 505).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chặc chìu; U chặc chìu; Dây chiều; Tứ giác leo
Tên khác: Tragia scandens L. 1754. Delima sarmentosa L. 1754. Tetracera sarmentosa (L.) Vahl, 1794 (FGI, 1: 15; SFGI:20).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Tetracera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020