Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tetradium trichotomum Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dầu dấu chẻ ba; Tứ chẻ ba
Tên khác: Euodia trichotoma (Lour.) Pierre;

MÔ TẢ CHUNG

Bụi hay cây gỗ nhỏ cao 4-5cm; cành đen đen. Lá mang 7-9 lá chét xoan; các lá chét dưới nhỏ, các lá chét trên to, dài 8-23cm, có lông ở mặt dưới, cuống có lông vàng. Chuỳ hoa với nhánh chẻ ba; hoa nhiều, trăng trắng hay vàng, cánh hoa 4, có lông, cao 4mm, nhị 4, bầu có 4 vòi nhuỵ không lông. Quả đại 1-4; hạt tròn.

Hoa tháng 4-5 quả tháng 8-9.

Phổ biến ở nhiều nơi của nước ta, nhất là ở miền Trung. Còn phân bố ở Trung Quốc, từ Quảng Đông đến Vân Nam

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Rutaceae
Chi: Tetradium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020