Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tetragonia tetrageoides (Pall.) Kuntze,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dền tây; Cải bắp xôi; Rau bối xôi.
Tên khác: Demidovia tetragonoides Pall., Tetragonia expansa Thunb., non Murr;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Tetragoniaceae
Chi: Tetragonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020