Chè sơn thái Camellia sonthaiensis (họ Chè - Theaceae), loài mới phát hiện ở Việt Nam

Trà sơn thái - Camellia sonthaiensis Luu, Luong, Q.D. Nguyen & T.Q.T. Nguyen (họ Chè - Theaceae) được minh họa và mô tả sau đây là loài mới được tìm thấy ở miền Nam Việt Nam. Loài mới này đã được so sánh về hình thái với các loài Trà gần gũi trong các tông Archaecamellia, Bidoupia, Capitata, Chrysantha, Dalatia, Oboidea và Piquetia, các dữ liệu hình thái đó cho phép xếp loài này vào tông Piquetia. Loài được đặt tên là Trà sơn thái là để kỷ niệm địa phương nơi phát hiện ra loài này - xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Camellia sonthaiensis Luu, Luong, Q.D. Nguyen & T.Q.T. Nguyen

Ann. Bot. Fennici 52: 289-295.

 

Bài nguyên bản: http://botanyvn.com/cnt.asp?param=news&newsid=1612
© Copyright 2007-2018 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.