Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỪ ĐIỂN

Bạn click vào đường dẫn: http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir hoặc click vào biểu tượng Cơ sở dữ liệu phía bên trái hoặc menu phía trên trang web. Cơ sở dữ liệu phân loại thực vật sẽ cho phép bạn tra cứu các taxon theo Ngành, Lớp, Bộ, Họ, Chi, Loài và theo tên khoa học, tên tiếng Việt và tên tiếng Anh. Kết quả sẽ hiển thị sau khi nhấn "Tìm kiếm"

Các tin liên quan
exec relative news pieces

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024