Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

HIỆN TẠI TRONG CSDL
  • Tổng số Ngành là 14
  • Tổng số Lớp là 28
  • Tổng số Bộ là 92
  • Tổng số Họ là 347
  • Tổng số Chi là 2536
  • Tổng số Loài là 10579

Việt Nam là quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới, có nhiều điều kiện cho các sinh vật phát triển và tạo ra sự phong phú của nhiều loài động thực vật và nhiều hệ sinh thái khác nhau. Theo thống kê "Tiếp cận các nguồn gen và chia sẻ lợi ích" (của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới - IUCN), thì tại Việt Nam hiện có gần 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc hơn 2.256 chi, 305 họ (chiếm 4% tổng số loài, 15% tổng số chi, 57% tổng số họ thực vật trên thế giới); 69 loài thực vật hạt trần; 12.000 loài thực vật hạt kín; 2.200 loài nấm; 2.176 loài tảo; 481 loài rêu; 368 loài vi khuẩn lam; 691 loài dương xỉ và 100 loài khác. Trong đó có 50% số loài thực vật bậc cao là các loài có tính chất bản địa, các loài di cư từ Hymalia-Vân Nam-Quý Châu xuống chiếm 10%, các loài di cư từ Ấn Độ-Myanma sang chiếm 14%, các loài từ Indonesia-Malaysia di cư lên chiếm 15%, còn lại là các loài có nguồn gốc hàn đới và nhiệt đới khác.

BVNGroup hiện đang liên tục cập nhật thông tin về các loài thực vật Việt Nam và xin được trân trọng giới thiệu với quý vị Từ điển điện tử (hay có thể coi là bộ Danh lục) hoàn chỉnh về lĩnh vực này.

Xin chào mừng đã tới website botanyvn.com

DANH SÁCH CÁC NGÀNH
Plantea (Thực vật giới)
Marchantiophyta (Rêu tản)
Charophyta (Tảo vòng)
Chlorophyta (Tảo lục)
Chrysophyta (Tảo vàng ánh)
Anthocerotophyta (Rêu sừng)
Bryophyta (Ngành Rêu)
Lycopodiophyta (Thông đất; Thạch tùng; Quyển bá)
Pteridophyta (Dương xỉ)
Cycadophyta (Tuế)
Pinophyta (Thông)
Ginkgophyta (Bạch quả)
Gnetophyta (Dây gắm)
Magnoliophyta (Thực vật có hoa; Mộc lan; Hạt kín)

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024