Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LỚP THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Anthocerotopsida thuộc ngành Anthocerotophyta
 2. Archeopteridopsida thuộc ngành Pteridophyta
 3. Bryopsida thuộc ngành Bryophyta
 4. Charophyceae thuộc ngành Chlorophyta
 5. Chrysoaflagellaphyceae thuộc ngành Chrysophyta
 6. Chrysodiflagellaphyceae thuộc ngành Chrysophyta
 7. Chrysomonoflagelaphyceae thuộc ngành Chrysophyta
 8. Conjugatophyceae thuộc ngành Chlorophyta
 9. Cycadopsida thuộc ngành Cycadophyta
 10. Equisetopsida thuộc ngành Pteridophyta
 11. Gingkopsida thuộc ngành Ginkgophyta
 12. Gnetopsida thuộc ngành Gnetophyta
 13. Isoetopsida thuộc ngành Lycopodiophyta
 14. Liliopsida thuộc ngành Magnoliophyta
 15. Lycopodiopsida thuộc ngành Lycopodiophyta
 16. Magnoliopsida thuộc ngành Magnoliophyta
 17. Marattiopsida thuộc ngành Pteridophyta
 18. Marchantiopsida thuộc ngành Marchantiophyta
 19. Ophioglossopsida thuộc ngành Pteridophyta
 20. Pinopsida thuộc ngành Pinophyta


Tất cả A B C E G I L M O P S U V
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024