Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC NGÀNH THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Anthocerotophyta thuộc giới Plantae
 2. Bryophyta thuộc giới Plantae
 3. Charophyta thuộc giới Plantae
 4. Chlorophyta thuộc giới Plantae
 5. Chrysophyta thuộc giới Plantae
 6. Cycadophyta thuộc giới Plantae
 7. Ginkgophyta thuộc giới Plantae
 8. Gnetophyta thuộc giới Plantae
 9. Lycopodiophyta thuộc giới Plantae
 10. Magnoliophyta thuộc giới Plantae
 11. Marchantiophyta thuộc giới Plantae
 12. Pinophyta thuộc giới Plantae
 13. Plantea thuộc giới Plantae
 14. Pteridophyta thuộc giới Plantae
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024