Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Opiliaceae thuộc bộ Santalales
 2. Orchidaceae thuộc bộ Orchidales
 3. Orobanchaceae thuộc bộ Lamiales
 4. Osmundaceae thuộc bộ Osmundales
 5. Oxalidaceae thuộc bộ Geraniales
 6. Paeoniaceae thuộc bộ Dilleniales
 7. Pandanaceae thuộc bộ Pandanales
 8. Papaveraceae thuộc bộ Papaverales
 9. Passifloraceae thuộc bộ Violales
 10. Pedaliaceae thuộc bộ Lamiales
 11. Pentaphragmataceae thuộc bộ Asterales
 12. Pentaphylacaceae thuộc bộ Theales
 13. Penthoraceae thuộc bộ Saxifragales
 14. Philydraceae thuộc bộ Liliales
 15. Phrymaceae thuộc bộ Lamiales
 16. Phytolaccaceae thuộc bộ Caryophyllales
 17. Pinaceae thuộc bộ Pinales
 18. Piperaceae thuộc bộ Piperales
 19. Pittosporaceae thuộc bộ Saxifragales
 20. Plagiogyriaceae thuộc bộ Cyatheales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024