Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cannabaceae thuộc bộ Urticales
 2. Cannaceae thuộc bộ Zingiberales
 3. Capparaceae thuộc bộ Capparales
 4. Caprifoliaceae thuộc bộ Dipsacales
 5. Cardiopteridaceae thuộc bộ Santalales
 6. Caricaceae thuộc bộ Violales
 7. Carlemanniaceae thuộc bộ Gentianales
 8. Caryophyllaceae thuộc bộ Caryophyllales
 9. Casuarinaceae thuộc bộ Fagales
 10. Celastraceae thuộc bộ Celastrales
 11. Centrolepidaceae thuộc bộ Poales
 12. Cephalotaxaceae thuộc bộ Pinales
 13. Ceratophyllaceae thuộc bộ Nymphaeales
 14. Ceratopteridaceae thuộc bộ Pteridales
 15. Cheiropleuriaceae thuộc bộ Gleicheniales
 16. Chenopodiaceae thuộc bộ Caryophyllales
 17. Chloranthaceae thuộc bộ Laurales
 18. Chrysobalanaceae thuộc bộ Rosales
 19. Clethraceae thuộc bộ Ericales
 20. Clusiaceae thuộc bộ Theales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024