Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Equisetaceae thuộc bộ Equisetales
 2. Ericaceae thuộc bộ Ericales
 3. Eriocaulaceae thuộc bộ Poales
 4. Erythropalaceae thuộc bộ Santalales
 5. Erythroxylaceae thuộc bộ Geraniales
 6. Escalloniaceae thuộc bộ Saxifragales
 7. Eucommiaceae thuộc bộ Garryales
 8. Euphorbiaceae thuộc bộ Malpighiales
 9. Fabaceae thuộc bộ Fabales
 10. Fagaceae thuộc bộ Fagales
 11. Flacourtiaceae thuộc bộ Violales
 12. Flagellariaceae thuộc bộ Poales
 13. Fumariaceae thuộc bộ Papaverales
 14. Gentianaceae thuộc bộ Gentianales
 15. Geraniaceae thuộc bộ Geraniales
 16. Gesneriaceae thuộc bộ Lamiales
 17. Ginkgoaceae thuộc bộ Ginkgoales
 18. Gleicheniaceae thuộc bộ Gleicheniales
 19. Gnetaceae thuộc bộ Gnetales
 20. Goodeniaceae thuộc bộ Asterales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024