Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Iteaceae thuộc bộ Saxifragales
 2. Ixonanthaceae thuộc bộ Geraniales
 3. Juglandaceae thuộc bộ Juglandales
 4. Juncaceae thuộc bộ Poales
 5. Lamiaceae thuộc bộ Lamiales
 6. Lardizabalaceae thuộc bộ Ranunculales
 7. Lauraceae thuộc bộ Laurales
 8. Lecythidaceae thuộc bộ Myrtales
 9. Leeaceae thuộc bộ Vitales
 10. Lemnaceae thuộc bộ Acorales
 11. Lentibulariaceae thuộc bộ Lamiales
 12. Liliaceae thuộc bộ Liliales
 13. Limnocharitaceae thuộc bộ Alismatales
 14. Linaceae thuộc bộ Geraniales
 15. Lindsaeaceae thuộc bộ Polypodiales
 16. Lobeliaceae thuộc bộ Asterales
 17. Loganiaceae thuộc bộ Gentianales
 18. Lomariopsidaceae thuộc bộ Aspleniales
 19. Loranthaceae thuộc bộ Santalales
 20. Lowiaceae thuộc bộ Zingiberales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024