Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cabombaceae thuộc bộ Nymphaeales
 2. Cactaceae thuộc bộ Caryophyllales
 3. Caesalpiniaceae thuộc bộ Fabales
 4. Callitrichaceae thuộc bộ Lamiales
 5. Calycanthaceae thuộc bộ Laurales
 6. Campanulaceae thuộc bộ Asterales
 7. Cannabaceae thuộc bộ Urticales
 8. Cannaceae thuộc bộ Zingiberales
 9. Capparaceae thuộc bộ Capparales
 10. Caprifoliaceae thuộc bộ Dipsacales
 11. Cardiopteridaceae thuộc bộ Santalales
 12. Caricaceae thuộc bộ Violales
 13. Carlemanniaceae thuộc bộ Gentianales
 14. Caryophyllaceae thuộc bộ Caryophyllales
 15. Casuarinaceae thuộc bộ Fagales
 16. Celastraceae thuộc bộ Celastrales
 17. Centrolepidaceae thuộc bộ Poales
 18. Cephalotaxaceae thuộc bộ Pinales
 19. Ceratophyllaceae thuộc bộ Nymphaeales
 20. Ceratopteridaceae thuộc bộ Pteridales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024