Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Magnoliaceae thuộc bộ Magnoliales
 2. Malpighiaceae thuộc bộ Geraniales
 3. Malvaceae thuộc bộ Malvales
 4. Marantaceae thuộc bộ Zingiberales
 5. Marattiaceae thuộc bộ Marattiales
 6. Marsileaceae thuộc bộ Marsileales
 7. Martyniaceae thuộc bộ Lamiales
 8. Mastixiaceae thuộc bộ Cornales
 9. Melanthiaceae thuộc bộ Liliales
 10. Melastomataceae thuộc bộ Myrtales
 11. Meliaceae thuộc bộ Sapindales
 12. Menispermaceae thuộc bộ Ranunculales
 13. Menyanthaceae thuộc bộ Gentianales
 14. Mimosaceae thuộc bộ Fabales
 15. Molluginaceae thuộc bộ Caryophyllales
 16. Monimiaceae thuộc bộ Laurales
 17. Moraceae thuộc bộ Urticales
 18. Moringaceae thuộc bộ Capparales
 19. Musaceae thuộc bộ Zingiberales
 20. Myoporaceae thuộc bộ Lamiales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024