Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Xanthorrhoeaceae thuộc bộ Liliales
 2. Xoa-1 thuộc bộ Apiales
 3. xoa-10 thuộc bộ Gleicheniales
 4. xoa-11 thuộc bộ Cyatheales
 5. Xoa-12 thuộc bộ Liliales
 6. xoa-13 thuộc bộ Aspleniales
 7. xoa-14 thuộc bộ Cyatheales
 8. xoa-15 thuộc bộ Pteridales
 9. xoa-16 thuộc bộ Welwitschiales
 10. Xoa-2 thuộc bộ Cyatheales
 11. Xoa-3 thuộc bộ Liliales
 12. xoa-4 thuộc bộ Myrtales
 13. xoa-5 thuộc bộ Polypodiales
 14. xoa-6 thuộc bộ Liliales
 15. xoa-7 thuộc bộ Cyatheales
 16. Xoa-8 thuộc bộ Cyatheales
 17. xoa-9 thuộc bộ Cyatheales
 18. Xyridaceae thuộc bộ Commelinales
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024