Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tristellateia thuộc họ Malpighiaceae
 2. Tristylium thuộc họ Theaceae
 3. Tritaxis thuộc họ Euphorbiaceae
 4. Triticum thuộc họ Poaceae
 5. Triumfetta thuộc họ Tiliaceae
 6. Tropaeolum thuộc họ Tropaeolaceae
 7. Trophis thuộc họ Moraceae
 8. Tropidia thuộc họ Orchidaceae
 9. Tsoongia thuộc họ Verbenaceae
 10. Tsoongiodendoron thuộc họ Magnoliaceae
 11. Tsuga thuộc họ Pinaceae
 12. Tubocapsicum thuộc họ Solanaceae
 13. Tupidanthus thuộc họ Araliaceae
 14. Tupistra thuộc họ Convallariaceae
 15. Turnera thuộc họ Turneraceae
 16. Turpinia thuộc họ Staphyleaceae
 17. Tutcheria thuộc họ Theaceae
 18. Tylophora thuộc họ Asclepiadaceae
 19. Typha thuộc họ Typhaceae
 20. Typhonium thuộc họ Araceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024