Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Azadirachta thuộc họ Meliaceae
 2. Azima thuộc họ Salvadoraceae
 3. Azolla thuộc họ Azollaceae
 4. Baccaurea thuộc họ Euphorbiaceae
 5. Bacopa thuộc họ Scrophulariaceae
 6. Baeckea thuộc họ Myrtaceae
 7. Balanites thuộc họ Zygophyllaceae
 8. Balanophora thuộc họ Balanophoraceae
 9. Baliospermum thuộc họ Euphorbiaceae
 10. Bambusa thuộc họ Poaceae
 11. Barclaya thuộc họ Barclayaceae
 12. Barleria thuộc họ Acanthaceae
 13. Barringtonia thuộc họ Lecythidaceae
 14. Barthea thuộc họ Melastomataceae
 15. Basella thuộc họ Basellaceae
 16. Bashania thuộc họ Poaceae
 17. Basilicum thuộc họ Lamiaceae
 18. Bauhinia thuộc họ Caesalpiniaceae
 19. Beaumontia thuộc họ Apocynaceae
 20. Beccarinda thuộc họ Gesneriaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024