Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Buchania thuộc họ Anacardiaceae
 2. Buchnera thuộc họ Scrophulariaceae
 3. Buddleja thuộc họ Buddlejaceae
 4. Bulbophyllum thuộc họ Orchidaceae
 5. Bulbostylis thuộc họ Cyperaceae
 6. Bumelia thuộc họ Sapotaceae
 7. Bupleurum thuộc họ Apiaceae
 8. Burmannia thuộc họ Burmanniaceae
 9. Burretiodendron thuộc họ Tiliaceae
 10. Bursera thuộc họ Burseraceae
 11. Butea thuộc họ Fabaceae
 12. Buxus thuộc họ Buxaceae
 13. Byttneria thuộc họ Sterculiaceae
 14. Cabomba thuộc họ Cabombaceae
 15. Cactus thuộc họ Cactaceae
 16. Caesalpinia thuộc họ Caesalpiniaceae
 17. Cajanus thuộc họ Fabaceae
 18. Caladium thuộc họ Araceae
 19. Calamagrostis thuộc họ Poaceae
 20. Calamus thuộc họ Arecaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024