Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Calanthe thuộc họ Orchidaceae
 2. Calathea thuộc họ Marantaceae
 3. Calbistemon thuộc họ Myrtaceae
 4. Calcareoboea thuộc họ Gesneriaceae
 5. Caldesia thuộc họ Alismataceae
 6. Calendula thuộc họ Asteraceae
 7. Callerya thuộc họ Fabaceae
 8. Calliandra thuộc họ Fabaceae
 9. Callicarpa thuộc họ Verbenaceae
 10. Callistemon thuộc họ Myrtaceae
 11. Callistephus thuộc họ Asteraceae
 12. Callitriche thuộc họ Callitrichaceae
 13. Callostylis thuộc họ Orchidaceae
 14. Calocedrus thuộc họ Cupressaceae
 15. Calophyllum thuộc họ Clusiaceae
 16. Calopogonium thuộc họ Fabaceae
 17. Calotis thuộc họ Asteraceae
 18. Calotropis thuộc họ Asclepiadaceae
 19. Calycopteris thuộc họ Combretaceae
 20. Calymmodon thuộc họ Polypodiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023