Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Camchaya thuộc họ Asteraceae
 2. Camellia thuộc họ Theaceae
 3. Campanula thuộc họ Campanulaceae
 4. Campestigma thuộc họ Asclepiadaceae
 5. Campsis thuộc họ Bignoniaceae
 6. Campylotropis thuộc họ Fabaceae
 7. Cananga thuộc họ Annonaceae
 8. Canarium thuộc họ Burseraceae
 9. Canavalia thuộc họ Fabaceae
 10. Canna thuộc họ Cannaceae
 11. Cannabis thuộc họ Cannabaceae
 12. Canscora thuộc họ Gentianaceae
 13. Canscoria thuộc họ Gentianaceae
 14. Cansjera thuộc họ Opiliaceae
 15. Cansnora thuộc họ Gentianaceae
 16. Canthium thuộc họ Rubiaceae
 17. Capillipedium thuộc họ Poaceae
 18. Capparis thuộc họ Capparaceae
 19. Capsella thuộc họ Brassicaceae
 20. Capsicum thuộc họ Solanaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023