Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cassine thuộc họ Celastraceae
 2. Cassytha thuộc họ Lauraceae
 3. Castanea thuộc họ Fagaceae
 4. Castanopsis thuộc họ Fagaceae
 5. Casuarian thuộc họ Casuarinaceae
 6. Casuarina thuộc họ Casuarinaceae
 7. Catasetum thuộc họ Orchidaceae
 8. Catharanthus thuộc họ Apocynaceae
 9. Caulokaempferia thuộc họ Zingiberaceae
 10. Cautleya thuộc họ Zingiberaceae
 11. Cayratia thuộc họ Vitaceae
 12. Cecropia thuộc họ Urticaceae
 13. Ceiba thuộc họ Bombacaceae
 14. Celastrus thuộc họ Celastraceae
 15. Celosia thuộc họ Amaranthaceae
 16. Celtis thuộc họ Ulmaceae
 17. Cenchrus thuộc họ Poaceae
 18. Cenocentrum thuộc họ Malvaceae
 19. Centaurea thuộc họ Asteraceae
 20. Centaurium thuộc họ Gentianaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024