Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cabomba thuộc họ Cabombaceae
 2. Cactus thuộc họ Cactaceae
 3. Caesalpinia thuộc họ Caesalpiniaceae
 4. Cajanus thuộc họ Fabaceae
 5. Caladium thuộc họ Araceae
 6. Calamagrostis thuộc họ Poaceae
 7. Calamus thuộc họ Arecaceae
 8. Calanthe thuộc họ Orchidaceae
 9. Calathea thuộc họ Marantaceae
 10. Calbistemon thuộc họ Myrtaceae
 11. Calcareoboea thuộc họ Gesneriaceae
 12. Caldesia thuộc họ Alismataceae
 13. Calendula thuộc họ Asteraceae
 14. Callerya thuộc họ Fabaceae
 15. Calliandra thuộc họ Fabaceae
 16. Callicarpa thuộc họ Verbenaceae
 17. Callistemon thuộc họ Myrtaceae
 18. Callistephus thuộc họ Asteraceae
 19. Callitriche thuộc họ Callitrichaceae
 20. Callostylis thuộc họ Orchidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024