Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cleistanthus thuộc họ Euphorbiaceae
 2. Cleistocalyx thuộc họ Myrtaceae
 3. Clematis thuộc họ Ranunculaceae
 4. Cleome thuộc họ Capparaceae
 5. Clerodendrum thuộc họ Verbenaceae
 6. Clethra thuộc họ Clethraceae
 7. Clianthus thuộc họ Fabaceae
 8. Clinacanthus thuộc họ Acanthaceae
 9. Clinopodium thuộc họ Lamiaceae
 10. Clitoria thuộc họ Fabaceae
 11. Clivia thuộc họ Amaryllidaceae
 12. Cnesmone thuộc họ Euphorbiaceae
 13. Cnesmosa thuộc họ Euphorbiaceae
 14. Cnestis thuộc họ Connaraceae
 15. Cnidium thuộc họ Apiaceae
 16. Coccinia thuộc họ Cucurbitaceae
 17. Coccoloba thuộc họ Polygonaceae
 18. Cocculus thuộc họ Menispermaceae
 19. Cochinchinochloa thuộc họ Poaceae
 20. Cochlospermum thuộc họ Cochlospermaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024