Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cocos thuộc họ Arecaceae
 2. Codariocalyx thuộc họ Fabaceae
 3. Codiaeum thuộc họ Euphorbiaceae
 4. Codonacanthus thuộc họ Acanthaceae
 5. Codonopsis thuộc họ Campanulaceae
 6. Coelachne thuộc họ Poaceae
 7. Coelogyne thuộc họ Orchidaceae
 8. Coelorachis thuộc họ Poaceae
 9. Coffea thuộc họ Rubiaceae
 10. Coix thuộc họ Poaceae
 11. Cola thuộc họ Sterculiaceae
 12. Colchicum thuộc họ Melanthiaceae
 13. Coldenia thuộc họ Boraginaceae
 14. Colebrookea thuộc họ Lamiaceae
 15. Collabiopsis thuộc họ Orchidaceae
 16. Collabium thuộc họ Orchidaceae
 17. Colobogyne thuộc họ Asteraceae
 18. Colocasia thuộc họ Araceae
 19. Colona thuộc họ Tiliaceae
 20. Colquhounia thuộc họ Lamiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024