Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Calocedrus thuộc họ Cupressaceae
 2. Calophyllum thuộc họ Clusiaceae
 3. Calopogonium thuộc họ Fabaceae
 4. Calotis thuộc họ Asteraceae
 5. Calotropis thuộc họ Asclepiadaceae
 6. Calycopteris thuộc họ Combretaceae
 7. Calymmodon thuộc họ Polypodiaceae
 8. Camchaya thuộc họ Asteraceae
 9. Camellia thuộc họ Theaceae
 10. Campanula thuộc họ Campanulaceae
 11. Campestigma thuộc họ Asclepiadaceae
 12. Campsis thuộc họ Bignoniaceae
 13. Campylotropis thuộc họ Fabaceae
 14. Cananga thuộc họ Annonaceae
 15. Canarium thuộc họ Burseraceae
 16. Canavalia thuộc họ Fabaceae
 17. Canna thuộc họ Cannaceae
 18. Cannabis thuộc họ Cannabaceae
 19. Canscora thuộc họ Gentianaceae
 20. Canscoria thuộc họ Gentianaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024