Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Celastrus thuộc họ Celastraceae
 2. Celosia thuộc họ Amaranthaceae
 3. Celtis thuộc họ Ulmaceae
 4. Cenchrus thuộc họ Poaceae
 5. Cenocentrum thuộc họ Malvaceae
 6. Centaurea thuộc họ Asteraceae
 7. Centaurium thuộc họ Gentianaceae
 8. Centella thuộc họ Apiaceae
 9. Centipeda thuộc họ Asteraceae
 10. Centosteca thuộc họ Poaceae
 11. Centranthera thuộc họ Orobanchaceae
 12. Centratherum thuộc họ Asteraceae
 13. Centrolepis thuộc họ Centrolepidaceae
 14. Centrosema thuộc họ Fabaceae
 15. Centrostachys thuộc họ Amaranthaceae
 16. Cephalanthera thuộc họ Orchidaceae
 17. Cephalantheropsis thuộc họ Orchidaceae
 18. Cephalanthus thuộc họ Rubiaceae
 19. Cephalomanes thuộc họ Hymenophyllaceae
 20. Cephalostachyum thuộc họ Poaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024