Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cephalotaxus thuộc họ Cephalotaxaceae
 2. Cerastium thuộc họ Caryophyllaceae
 3. Ceratanthus thuộc họ Lamiaceae
 4. Ceratophyllum thuộc họ Ceratophyllaceae
 5. Ceratopteris thuộc họ Ceratopteridaceae
 6. Ceratostylis thuộc họ Orchidaceae
 7. Cerbera thuộc họ Apocynaceae
 8. Cereus thuộc họ Cactaceae
 9. Ceriops thuộc họ Rhizophoraceae
 10. Ceropegia thuộc họ Apocynaceae
 11. Cestrum thuộc họ Solanaceae
 12. Chaetocarpus thuộc họ Euphorbiaceae
 13. Chamabainia thuộc họ Urticaceae
 14. Chamaecrista thuộc họ Caesalpiniaceae
 15. Chamaedorea thuộc họ Arecaceae
 16. Chamaegastrodia thuộc họ Orchidaceae
 17. Champereia thuộc họ Opiliaceae
 18. Championella thuộc họ Acanthaceae
 19. Chasallia thuộc họ Rubiaceae
 20. Cheilanthes thuộc họ Adiantaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024