Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Christiopteris thuộc họ Polypodiaceae
 2. Christisonia thuộc họ Orobanchaceae
 3. Chroesthes thuộc họ Acanthaceae
 4. Chromolaena thuộc họ Asteraceae
 5. Chrysalidocarpus thuộc họ Arecaceae
 6. Chrysanthemum thuộc họ Asteraceae
 7. Chrysobalanus thuộc họ Chrysobalanaceae
 8. Chrysoglossum thuộc họ Orchidaceae
 9. Chrysophyllum thuộc họ Sapotaceae
 10. Chrysopogon thuộc họ Poaceae
 11. Chukrasia thuộc họ Meliaceae
 12. Chunia thuộc họ Hamamelidaceae
 13. Chuniophoenix thuộc họ Arecaceae
 14. Cibotium thuộc họ Dicksoniaceae
 15. Cichorium thuộc họ Asteraceae
 16. Cinnadenia thuộc họ Lauraceae
 17. Cinnamomum thuộc họ Lauraceae
 18. Cipadessa thuộc họ Meliaceae
 19. Circaea thuộc họ Onagraceae
 20. Circaeocarpus thuộc họ Saururaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024