Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cirhhopetalum thuộc họ Orchidaceae
 2. Cirrhopetalum thuộc họ Orchidaceae
 3. Cirsium thuộc họ Asteraceae
 4. Cissampelos thuộc họ Menispermaceae
 5. Cissus thuộc họ Vitaceae
 6. Citharexylum thuộc họ Verbenaceae
 7. Citrullus thuộc họ Cucurbitaceae
 8. Citrus thuộc họ Rutaceae
 9. Cladium thuộc họ Cyperaceae
 10. Cladogynos thuộc họ Euphorbiaceae
 11. Cladopus thuộc họ Podostemaceae
 12. Claoxylon thuộc họ Euphorbiaceae
 13. Clausena thuộc họ Rutaceae
 14. Clegohornia thuộc họ Apocynaceae
 15. Cleidiocarpon thuộc họ Euphorbiaceae
 16. Cleidion thuộc họ Euphorbiaceae
 17. Cleisocentron thuộc họ Orchidaceae
 18. Cleisomeria thuộc họ Orchidaceae
 19. Cleisostoma thuộc họ Orchidaceae
 20. Cleisostomopsis thuộc họ Orchidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024