Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Fagerlindia thuộc họ Rubiaceae
 2. Fagopyrum thuộc họ Polygonaceae
 3. Fagraea thuộc họ Potaliaceae
 4. Fagus thuộc họ Fagaceae
 5. Fallopia thuộc họ Polygonaceae
 6. Fatoua thuộc họ Moraceae
 7. Fernandoa thuộc họ Bignoniaceae
 8. Ferrocalamus thuộc họ Poaceae
 9. Fibraurea thuộc họ Menispermaceae
 10. Ficus thuộc họ Moraceae
 11. Fimbristylis thuộc họ Cyperaceae
 12. Finlaysonia thuộc họ Asclepiadaceae
 13. Firmiana thuộc họ Sterculiaceae
 14. Fissistigma thuộc họ Annonaceae
 15. Flacourtia thuộc họ Flacourtiaceae
 16. Flagellaria thuộc họ Flagellariaceae
 17. Flemingia thuộc họ Fabaceae
 18. Flickingeria thuộc họ Orchidaceae
 19. Floscopa thuộc họ Commelinaceae
 20. Flueggea thuộc họ Euphorbiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024