Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

  1. Foeniculum thuộc họ Apiaceae
  2. Fokienia thuộc họ Cupressaceae
  3. Fordiophyton thuộc họ Melastomataceae
  4. Fortunella thuộc họ Rutaceae
  5. Fraxinus thuộc họ Oleaceae
  6. Freesia thuộc họ Iridaceae
  7. Freycinetia thuộc họ Pandanaceae
  8. Friesodielsia thuộc họ Annonaceae
  9. Fuchsia thuộc họ Onagraceae
  10. Furcraea thuộc họ Agavaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024