Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ichnanthus thuộc họ Poaceae
 2. Ichnocarpus thuộc họ Apocynaceae
 3. Ilex thuộc họ Aquifoliaceae
 4. Illicium thuộc họ Illiciaceae
 5. Illigera thuộc họ Hernandiaceae
 6. Impatiens thuộc họ Balsaminaceae
 7. Imperata thuộc họ Poaceae
 8. Incarvillea thuộc họ Bignoniaceae
 9. Indigofera thuộc họ Fabaceae
 10. Indoroucheria thuộc họ Hugoniaceae
 11. Indosasa thuộc họ Poaceae
 12. Indosinia thuộc họ Ochnaceae
 13. Insia thuộc họ Caesalpiniaceae
 14. Inula thuộc họ Asteraceae
 15. Iodes thuộc họ Icacinaceae
 16. Ionea thuộc họ Orchidaceae
 17. Iphigenia thuộc họ Cochicaceae
 18. Ipomoea thuộc họ Convolvulaceae
 19. Ipoomoea thuộc họ Convolvulaceae
 20. Iresine thuộc họ Amaranthaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024