Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Jacaranda thuộc họ Bignoniaceae
 2. Jacquemontia thuộc họ Convolvulaceae
 3. Jasminanthes thuộc họ Asclepiadaceae
 4. Jasminum thuộc họ Oleaceae
 5. Jatropha thuộc họ Euphorbiaceae
 6. Jucellus thuộc họ Cyperaceae
 7. Juglans thuộc họ Juglandaceae
 8. Juncellus thuộc họ Cyperaceae
 9. Juncus thuộc họ Juncaceae
 10. Juniperus thuộc họ Cupressaceae
 11. Justicia thuộc họ Acanthaceae
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024