Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Kaayea thuộc họ Clusiaceae
 2. Kadsura thuộc họ Schisandraceae
 3. Kaempferia thuộc họ Zingiberaceae
 4. Kalanchoe thuộc họ Crassulaceae
 5. Kalimeris thuộc họ Asteraceae
 6. Kandelia thuộc họ Rhizophoraceae
 7. Karomia thuộc họ Verbenaceae
 8. Kauea thuộc họ Clusiaceae
 9. Kayea thuộc họ Clusiaceae
 10. Keenania thuộc họ Rubiaceae
 11. Kerriochloa thuộc họ Poaceae
 12. Keteleeria thuộc họ Pinaceae
 13. Khaya thuộc họ Meliaceae
 14. Kibara thuộc họ Monimiaceae
 15. Kibatalia thuộc họ Apocynaceae
 16. Kigelia thuộc họ Bignoniaceae
 17. Kinabaluchloa thuộc họ Poaceae
 18. Kingidium thuộc họ Orchidaceae
 19. Kinostemon thuộc họ Lamiaceae
 20. Kleinhofia thuộc họ Sterculiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024