Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lablab thuộc họ Fabaceae
 2. Lactuca thuộc họ Asteraceae
 3. Lagenaria thuộc họ Cucurbitaceae
 4. Lagenifera thuộc họ Asteraceae
 5. Lagerstroemia thuộc họ Lythraceae
 6. Laggera thuộc họ Asteraceae
 7. Lamicia thuộc họ Menispermaceae
 8. Landolphia thuộc họ Apocynaceae
 9. Lannea thuộc họ Anacardiaceae
 10. Lansium thuộc họ Meliaceae
 11. Lantana thuộc họ Verbenaceae
 12. Laportea thuộc họ Urticaceae
 13. Lasianthus thuộc họ Rubiaceae
 14. Lasiococca thuộc họ Euphorbiaceae
 15. Lathyrus thuộc họ Fabaceae
 16. Launaea thuộc họ Asteraceae
 17. Launea thuộc họ Asteraceae
 18. Laurus thuộc họ Lauraceae
 19. Lawsonia thuộc họ Lythraceae
 20. Lazia thuộc họ Araceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024