Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lecanopteris thuộc họ Polypodiaceae
 2. Lecanorchis thuộc họ Orchidaceae
 3. Lecanthus thuộc họ Urticaceae
 4. Leea thuộc họ Leeaceae
 5. Leersia thuộc họ Poaceae
 6. Legazpia thuộc họ Scrophulariaceae
 7. Lemmaphyllum thuộc họ Polypodiaceae
 8. Lemna thuộc họ Lemnaceae
 9. Lemnaphyllum thuộc họ Lemnaceae
 10. Lens thuộc họ Fabaceae
 11. Leonotis thuộc họ Lamiaceae
 12. Leontopodium thuộc họ Asteraceae
 13. Leonurus thuộc họ Lamiaceae
 14. Lepianthes thuộc họ Piperaceae
 15. Lepidagathis thuộc họ Acanthaceae
 16. Lepidosperma thuộc họ Cyperaceae
 17. Lepionurus thuộc họ Opiliaceae
 18. Lepironia thuộc họ Cyperaceae
 19. Lepisanthes thuộc họ Sapindaceae
 20. Lepisorus thuộc họ Polypodiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024