Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lepistemon thuộc họ Convolvulaceae
 2. Leptaspis thuộc họ Poaceae
 3. Leptochilus thuộc họ Polypodiaceae
 4. Leptochloa thuộc họ Poaceae
 5. Leptodermis thuộc họ Rubiaceae
 6. Leptomischus thuộc họ Rubiaceae
 7. Leptonychia thuộc họ Sterculiaceae
 8. Leptopus thuộc họ Euphorbiaceae
 9. Leptostachya thuộc họ Acanthaceae
 10. Lepturus thuộc họ Poaceae
 11. Lespedeza thuộc họ Fabaceae
 12. Leucaena thuộc họ Mimosaceae
 13. Leucas thuộc họ Lamiaceae
 14. Leucomeris thuộc họ Asteraceae
 15. Leucopogon thuộc họ Epacridaceae
 16. Leucosceptrum thuộc họ Lamiaceae
 17. Leucostegia thuộc họ Davalliaceae
 18. Leucothoe thuộc họ Ericaceae
 19. Licuala thuộc họ Arecaceae
 20. Ligularia thuộc họ Asteraceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024