Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ligusticum thuộc họ Apiaceae
 2. Ligustrum thuộc họ Oleaceae
 3. Liguusticum thuộc họ Apiaceae
 4. Lilium thuộc họ Liliaceae
 5. Limnophila thuộc họ Scrophulariaceae
 6. Limnophyton thuộc họ Alismataceae
 7. Limonia thuộc họ Rutaceae
 8. Limonium thuộc họ Plumbaginaceae
 9. Lindenbergia thuộc họ Scrophulariaceae
 10. Lindera thuộc họ Lauraceae
 11. Lindernia thuộc họ Scrophulariaceae
 12. Lindsaea thuộc họ Dennstaedtiaceae
 13. Lingnania thuộc họ Poaceae
 14. Lingnaria thuộc họ Poaceae
 15. Linociera thuộc họ Oleaceae
 16. Linostoma thuộc họ Thymelaeaceae
 17. Linum thuộc họ Linaceae
 18. Liparis thuộc họ Orchidaceae
 19. Lipocarpha thuộc họ Cyperaceae
 20. Liquidambar thuộc họ Hamamelidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024