Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Liriodendron thuộc họ Magnoliaceae
 2. Liriope thuộc họ Convallariaceae
 3. Listera thuộc họ Orchidaceae
 4. Litchi thuộc họ Sapindaceae
 5. Lithocarpus thuộc họ Fagaceae
 6. Litsea thuộc họ Lauraceae
 7. Livistona thuộc họ Arecaceae
 8. Lobelia thuộc họ Lobeliaceae
 9. Lockia thuộc họ Orchidaceae
 10. Loeseneriella thuộc họ Celastraceae
 11. Lomariopsis thuộc họ Lomariopsidaceae
 12. Lonchocarpus thuộc họ Fabaceae
 13. Lonicera thuộc họ Caprifoliaceae
 14. Lophatherum thuộc họ Poaceae
 15. Lophopetalum thuộc họ Celastraceae
 16. Lophopogon thuộc họ Poaceae
 17. Lowia thuộc họ Lowiaceae
 18. Loxogramme thuộc họ Polypodiaceae
 19. Loxostigma thuộc họ Gesneriaceae
 20. Ludisia thuộc họ Orchidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024