Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ludwigia thuộc họ Onagraceae
 2. Luffa thuộc họ Cucurbitaceae
 3. Luisia thuộc họ Orchidaceae
 4. Lumitzera thuộc họ Combretaceae
 5. Lunathyrium thuộc họ Woodsiaceae
 6. Luvunga thuộc họ Rutaceae
 7. Luzula thuộc họ Juncaceae
 8. Lychnis thuộc họ Caryophyllaceae
 9. Lycianthes thuộc họ Solanaceae
 10. Lycium thuộc họ Solanaceae
 11. Lycopersicon thuộc họ Solanaceae
 12. Lycopodiella thuộc họ Lycopodiaceae
 13. Lycopodium thuộc họ Lycopodiaceae
 14. Lycoris thuộc họ Amaryllidaceae
 15. Lygisma thuộc họ Asclepiadaceae
 16. Lygodium thuộc họ Schizaeaceae
 17. Lyonia thuộc họ Ericaceae
 18. Lysidice thuộc họ Caesalpiniaceae
 19. Lysimachia thuộc họ Primulaceae
 20. Lysionotus thuộc họ Gesneriaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024