Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pachira thuộc họ Bombacaceae
 2. Pachylarnax thuộc họ Magnoliaceae
 3. Pachyptera thuộc họ Bignoniaceae
 4. Pachyrhizus thuộc họ Fabaceae
 5. Pachystoma thuộc họ Orchidaceae
 6. Pachystylidium thuộc họ Euphorbiaceae
 7. Paederia thuộc họ Rubiaceae
 8. Paeonia thuộc họ Paeoniaceae
 9. Palaquium thuộc họ Sapotaceae
 10. Paliurus thuộc họ Rhamnaceae
 11. Panax thuộc họ Araliaceae
 12. Pancratium thuộc họ Amaryllidaceae
 13. Pandanus thuộc họ Pandanaceae
 14. Panicum thuộc họ Poaceae
 15. Panisea thuộc họ Orchidaceae
 16. Pantadenia thuộc họ Euphorbiaceae
 17. Papaver thuộc họ Papaveraceae
 18. Paphiopedilum thuộc họ Orchidaceae
 19. Papilionanthe thuộc họ Orchidaceae
 20. Parabaena thuộc họ Menispermaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024