Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pueraria thuộc họ Fabaceae
 2. Pulicaria thuộc họ Asteraceae
 3. Punica thuộc họ Punicaceae
 4. Pycnarrhena thuộc họ Menispermaceae
 5. Pycnospora thuộc họ Fabaceae
 6. Pycreus thuộc họ Cyperaceae
 7. Pyrenacantha thuộc họ Icacinaceae
 8. Pyrenaria thuộc họ Theaceae
 9. Pyrethrum thuộc họ Asteraceae
 10. Pyrola thuộc họ Pyrolaceae
 11. Pyrostegia thuộc họ Bignoniaceae
 12. Pyrrosia thuộc họ Polypodiaceae
 13. Pyrularia thuộc họ Santalaceae
 14. Pyrus thuộc họ Rosaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024