Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Parabarium thuộc họ Apocynaceae
 2. Paraboea thuộc họ Gesneriaceae
 3. Paracoffea thuộc họ Rubiaceae
 4. Paradina thuộc họ Rubiaceae
 5. Paragramma thuộc họ Polypodiaceae
 6. Paragrewia thuộc họ Tiliaceae
 7. Paralamium thuộc họ Lamiaceae
 8. Parameria thuộc họ Apocynaceae
 9. Paramichelia thuộc họ Magnoliaceae
 10. Paramignya thuộc họ Rutaceae
 11. Paramucuna thuộc họ Fabaceae
 12. Paranephelium thuộc họ Sapindaceae
 13. Paraphlomis thuộc họ Lamiaceae
 14. Parapteroceras thuộc họ Orchidaceae
 15. Pararuellia thuộc họ Acanthaceae
 16. Parashorea thuộc họ Dipterocarpaceae
 17. Parathelypteris thuộc họ Thelypteridaceae
 18. Parietaria thuộc họ Urticaceae
 19. Parinari thuộc họ Chrysobalanaceae
 20. Paris thuộc họ Melanthiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024