Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Parkeria thuộc họ Ceratopteridaceae
 2. Parkinsonia thuộc họ Caesalpiniaceae
 3. Parochetus thuộc họ Fabaceae
 4. Parsonsia thuộc họ Apocynaceae
 5. Parthenium thuộc họ Asteraceae
 6. Parthenocissus thuộc họ Vitaceae
 7. Parvatia thuộc họ Lardizabalaceae
 8. Paspalum thuộc họ Poaceae
 9. Passiflora thuộc họ Passifloraceae
 10. Patrina thuộc họ Valerianaceae
 11. Patrinia thuộc họ Valerianaceae
 12. Pauldopia thuộc họ Bignoniaceae
 13. Paulownia thuộc họ Scrophulariaceae
 14. Pavetta thuộc họ Rubiaceae
 15. Paviesia thuộc họ Sapindaceae
 16. Pavonia thuộc họ Malvaceae
 17. Payena thuộc họ Sapotaceae
 18. Pecteilis thuộc họ Orchidaceae
 19. Pedicularis thuộc họ Scrophulariaceae
 20. Pedilanthus thuộc họ Euphorbiaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024