Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tectaria thuộc họ Dryopteridaceae
 2. Tectona thuộc họ Verbenaceae
 3. Teijsmanniodendron thuộc họ Verbenaceae
 4. Telectadium thuộc họ Apocynaceae
 5. Telosma thuộc họ Asclepiadaceae
 6. Tenagochais thuộc họ Limnocharitaceae
 7. Tephrosia thuộc họ Fabaceae
 8. Teramnus thuộc họ Fabaceae
 9. Terminalia thuộc họ Combretaceae
 10. Ternstroemia thuộc họ Theaceae
 11. Tetracentron thuộc họ Tetracentraceae
 12. Tetracera thuộc họ Dilleniaceae
 13. Tetradium thuộc họ Rutaceae
 14. Tetragonia thuộc họ Tetragoniaceae
 15. Tetrameles thuộc họ Datiscaceae
 16. Tetrapanax thuộc họ Araliaceae
 17. Tetrastigma thuộc họ Vitaceae
 18. Tetregona thuộc họ Tetragoniaceae
 19. Teucrium thuộc họ Lamiaceae
 20. Thalassia thuộc họ Hydrocharitaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024