Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Tripterospermum thuộc họ Gentianaceae
 2. Tristania thuộc họ Myrtaceae
 3. Tristellateia thuộc họ Malpighiaceae
 4. Tristylium thuộc họ Theaceae
 5. Tritaxis thuộc họ Euphorbiaceae
 6. Triticum thuộc họ Poaceae
 7. Triumfetta thuộc họ Tiliaceae
 8. Tropaeolum thuộc họ Tropaeolaceae
 9. Trophis thuộc họ Moraceae
 10. Tropidia thuộc họ Orchidaceae
 11. Tsoongia thuộc họ Verbenaceae
 12. Tsoongiodendoron thuộc họ Magnoliaceae
 13. Tsuga thuộc họ Pinaceae
 14. Tubocapsicum thuộc họ Solanaceae
 15. Tupidanthus thuộc họ Araliaceae
 16. Tupistra thuộc họ Convallariaceae
 17. Turnera thuộc họ Turneraceae
 18. Turpinia thuộc họ Staphyleaceae
 19. Tutcheria thuộc họ Theaceae
 20. Tylophora thuộc họ Asclepiadaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024