Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC BỘ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Acorales thuộc lớp Magnoliopsida
 2. Alismatales thuộc lớp Liliopsida
 3. Apiales thuộc lớp Magnoliopsida
 4. Arecales thuộc lớp Liliopsida
 5. Asparagales thuộc lớp Liliopsida
 6. Aspleniales thuộc lớp Polypodiopsida
 7. Asterales thuộc lớp Magnoliopsida
 8. Bromeliales thuộc lớp Liliopsida
 9. Buxales thuộc lớp Magnoliopsida
 10. Capparales thuộc lớp Magnoliopsida
 11. Caryophyllales thuộc lớp Magnoliopsida
 12. Celastrales thuộc lớp Magnoliopsida
 13. Commelinales thuộc lớp Liliopsida
 14. Cornales thuộc lớp Magnoliopsida
 15. Cucurbitales thuộc lớp Magnoliopsida
 16. Cyatheales thuộc lớp Polypodiopsida
 17. Cycadales thuộc lớp Cycadopsida
 18. Cyperales thuộc lớp Liliopsida
 19. Diapensiales thuộc lớp Magnoliopsida
 20. Dilleniales thuộc lớp Magnoliopsida


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z
Trang:   1  2  3  4  5 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024